Serveis

El nostre compromís és estar amb tu en cada pas del camí

Estudis de viabilitat

Oferim estudis de viabilitat per a plantes de biogàs, des d'avaluacions inicials fins a estudis econòmics i avantprojectes. Analitzem el potencial energètic de la matèria primera i elaborem un model financer i un esquema tecnològic. Realitzem inspeccions del lloc i estudis geològics i topogràfics previs al disseny.

3

Projectes

Ens especialitzem en projectes d'obra i instal·lacions per a plantes de biogàs, des del disseny inicial fins a l'operació. El nostre equip tècnic elabora dissenys detallats, càlculs estàtics, i dissenya sistemes de canonades, calefacció i esquemes elèctrics. Oferim solucions integrals i personalitzades, garantint alts estàndards de qualitat i eficiència per a assegurar l'èxit de cada projecte.

3

Tramitacions

Gestionem totes les autoritzacions i llicències ambientals per a plantes de biogàs, assegurant el compliment de normatives. Planifiquem i executem projectes d'obres i instal·lacions amb un disseny eficient i segur. Administrem l'adquisició de materials, equips i serveis, garantint qualitat i compliment de terminis per a la construcció i operació de les plantes.

3

Finançament

T'ajudem en la cerca de finançament per als teus projectes, connectant-me amb inversors interessats a recolzar les teves iniciatives.

3

Direcció d'obres i instal·lacions i posades en marxa

Oferim un servei complet per a projectes de biogàs, des de l'inici de l'obra fins a la posada en marxa final. Realitzem proves d'equipament, subministrem inòcul bacterià i capacitem als operadors. El nostre procés inclou enginyeria de detall, direcció i coordinació d'obres, avaluació de proveïdors, sol·licitud i comparativa d'ofertes, posada en marxa i seguiment del funcionament de les plantes.

3

Gestió i optimització de plantes existents

Oferim serveis especialitzats per a la gestió i optimització de plantes de biogàs existents, incloent-hi seguiment telemàtic i presencial, gestió de residus, manteniment i compliment normatiu. Identifiquem àrees de millora i col·laborem amb els nostres clients per a implementar solucions eficients. Realitzem anàlisis detallades, informes, pressupostos i avaluacions tecnicoeconòmiques. A més, fem un seguiment continu del rendiment de les plantes, proporcionant informes periòdics per a avaluar i ajustar les millores.

3

Assajos i plantes pilot

Supervisem, organitzem i realitzem el seguiment d'assajos de laboratori, coordinant proves, redactant conclusions i oferint recomanacions basades en els resultats. Implementem prototips de plantes de biogàs i plantes pilot, brindant assessorament continu i seguiment d'assajos. També ens ocupem del manteniment i subministrament de recanvis per als consumibles d'aquestes instal·lacions.

3

Assessorament internacional

Amb experiència a Líban, la Xina i Guatemala, oferim serveis d'assessoria internacional sobre el sector de la digestió anaeròbica, tant per a viabilitat de projectes concrets com en estudis més complets de detecció de potencial i oportunitats..

3