Enginyeria Ambiental

Solucions Integrals

Per què biovec

A Biovec, estem compromesos amb una filosofia simple però poderosa: si no creiem en un projecte, no el duem a terme. Aquesta creença fonamental guia totes les nostres accions i decisions.

A més, acompanyem als nostres clients de principi a fi, des de l’estudi de viabilitat inicial fins a l’entrega clau en mà del projecte complet. Ens comprometem a estar al seu costat en cada etapa del procés, assegurant-nos que les seves necessitats siguin enteses i satisfetes de manera integral.

Què és una planta de biogàs

El biogàs, generat per la fermentació anaeròbia de matèria orgànica, es produeix i controla en plantes de biogàs que regulen la biomassa i la temperatura. El metà obtingut es pot usar en calderes per a ús tèrmic, en motors o turbines per a generar electricitat i calor, o com a gas natural depurat per a injecció en la xarxa de gas o ús vehicular.

Les plantes de biogàs ofereixen beneficis econòmics per la venda d’energia i reducció de costos, milloren el valor fertilitzant del digestato, i redueixen males olors i llavors de males herbes. A més, diversifiquen activitats empresarials, contribueixen a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, alineant-se amb el Acord de París (2016),, disminueixen la contaminació de residus agrícoles i milloren la percepció del sector agrícola.

Què és una planta de biogàs

El biogàs, generat per la fermentació anaeròbia de matèria orgànica, es produeix i controla en plantes de biogàs que regulen la biomassa i la temperatura. El metà obtingut es pot usar en calderes per a ús tèrmic, en motors o turbines per a generar electricitat i calor, o com a gas natural depurat per a injecció en la xarxa de gas o ús vehicular.

Les plantes de biogàs ofereixen beneficis econòmics per la venda d’energia i reducció de costos, milloren el valor fertilitzant del digestato, i redueixen males olors i llavors de males herbes. A més, diversifiquen activitats empresarials, contribueixen a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, alineant-se amb el Acord de París (2016),, disminueixen la contaminació de residus agrícoles i milloren la percepció del sector agrícola.

Serveis

El nostre compromís és estar amb tu en cada pas del camí

Estudis de viabilitat

Projectes

Tramitacions

Finançament

Direcció d'obres i instal·lacions i posades en marxa

Gestió i optimització de plantes existents

Assajos i plantes pilot

Assessorament internacional

De Biogàs a Biometà

El biometà és el biogàs que ha estat purificat i enriquit per a aconseguir una composició molt similar a la del gas natural convencional. Es produeix a través d’un procés de digestió anaeròbica, que és la descomposició de matèria orgànica per microorganismes en absència d’oxigen.

Últimes novetats